Cantina na Slavnosti slunovratu - Dobeška, červen 2011

Cantina na Slavnosti slunovratu - Dobeška, červen 2011