lidé ve Voicecampu

Karel Fišer - zakladatel a koordinátor projektů Voicecamp o. s.

psychoterapeut, absolvent Fakulty humanitních studií UK Praha, a výcviku ve skupinové psychoterapii Instep aj. Zabývá se prací  s hlasem v souvislostech duše a těla; prošel řadou škol, seminářů a učitelů. Věnuje se terapeutické práci v soukromé praxi a spolupracuje s řadou organizací (Adicare, Integrační centrum Zahrada, Liga otevřených mužů, Program Pilot, Terravia aj.) V roce 2010 založil a vede občanské sdružení Voicecamp, které svou činnost pro širokou veřejnost zaměřuje na práci s hlasem. www.karelfiser.cz

Blanka Laurychová – umělecká šéfka projektu Cantina
studovala hudbu na Konzervatoři J. Deyla (prof. E. Douša, M. Kubička, V. Tichý) a autorskou tvorbu u prof. Dr. Ivana Vyskočila. S Petrem Laurychem založila Laurychovo divadlo a hudební seskupení Moberg Ensemble. Ve své pedagogické činnosti navazuje a rozvíjí Českou Orffovu školu. V jejích hudebních projektech jsou použity např. prvky z hlasových cvičení, rytmických improvizací. Zkoušky pod jejím vedením jsou koncipovány jako tvůrčí dílny. Tradiční nástroje doplňuje etnickými nástroji celého světa. B. Laurychová a E. Stanislavová založily v roce 2001 Lakomé Barky - soubor tvoří děti a matek z Klecan. Blanka je autorkou řady úspěšných hudebních projektů a divadelních her. Je držitelkou prestižní hudební Ceny Anděl, natočila několik CD. Věnuje se výuce klavíru, zpěvu, vlastnímu komponování. Působila jako hlasová poradkyně Divadel Archa a Na Zábradlí. Vede kurzy autorské tvorby, herectví, přednesu, hlasové průpravy, psychosomatiky, přípravy na umělecké školy a sebeprezentace.  Od dubna 2010 je uměleckou vedoucí sboru Cantina.

Lenka Jankovská – lektorka Yellow Voicecampu

věnuje se hudbě od dětství. Sólově začala zpívat v roce 1999. Vystudovala jazzový zpěv na VOŠ Jaroslava Ježka. Prošla řadou různých kapel a projektů: Babylon Station (2002 – CD Original Recordings), Fullharmoniq, Tomato 22, DC Band (2001 - CD Broskve v Karamelu), Yellow Family. V současné době zpívá s ženskou vokální skupinou Yellow Sisters (2006 – Singalana; 2010 – Tubab Woman). Hraje na příčnou flétnu a na piano. Cestovala po Evropě a Africe s programem pouličních představení. Od  r. 2011 spolupracuje s o.s. Voicecamp, kde pravidelná improvizační sessions.