Bioenergetická práce a jiné bazální techniky

dotek – dech - hlas

sebezkušenostní seminář (akreditován MPSV)

Seminář je určen pro pedagogy, zdravotnické pracovníky, pro pracovníky v sociálních službách a pro všechny, kteří využívají dotek a hlas, jako formu komunikace. V rámci čtyř podvečerních a jednoho celodenního setkání se účastníci seznámí se základními koncepty bioenergetiky, bazální stimulace, biodynamických masáží, s prací s dechem, hlasem, dotekem a s relaxačními technikami.

Setkání budou zahrnovat jak teoretické poznatky, tak zejména praktické ukázky a nácviky technik formou sebezkušenostních prožitků.

Pracovat budeme v menší uzavřené skupině, což umožní individuální přístup a zajistí bezpečný rámec. (max. počet účastníků ve skupině je 16)

Seminář povedou:

Bc. Kateřina Drahotová Divecká, terapeutka s patnáctiletou praxí s klienty s kombinovaným postižením (Arteterapeutický výcvik SUR - dr. Strnadlová, Výcvik biodynamické psychoterapie - Eli Weiden-feld)
  Bc. Karel Fišer, terapeut,  založil a vede sdružení terapeutů Terravia a o. s.  Voicecamp, které svou činnost pro širokou veřejnost zaměřuje na práci s hlasem (Výcvik skupinové psychoterapie Instep aj.)


 

Rozsah semináře:   listopad - prosinec 2014 

úterky: 11.11., 18.11., 25.11., 2.12.  vždy od 18 do 21 hod
+ sobota 6.12.  od 10 do  17 hod

Cena: Kč 2900,- za celý cyklus

Místo konání:  Integrační centrum Zahrada,  U Zásobní zahrady 8,  Praha 3 Žižkov

 Přihlášky a platbu zasílejte nejpozději  do 21. 10. 2014 na e-mail:  info@voicecamp.cz

Více informací na telefonu: 607 959 849, 603 290 520

Seminář pořádá Integrační centrum Zahrada ve spolupráci s o. s. Voicecamp

www.iczahrada.cz       www.voicecamp.cz